Wij helpen je graag!

Wat is de inlenersbeloning?


Als je uitzendkracht bent, heb je recht op een aantal arbeidsvoorwaarden die gelijk zijn aan de arbeidsvoorwaarden voor werknemers die dezelfde werkzaamheden uitvoeren, maar rechtstreeks in dienst zijn bij jouw opdrachtgever. Dit wordt de inlenersbeloning genoemd.

Het gaat om:

  1. Het brutosalaris, volgens de schaal waarin je bent ingedeeld
  2. De opbouw van adv/atv (indien van toepassing)
  3. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) ploegendiensten en fysiek belastende omstandigheden
  4. Initiële loonsverhogingen (een loonsverhoging voor iedereen in de branche)
  5. (Onbelaste) onkostenvergoedingen (indien van toepassing), zoals reiskosten, pensionkosten en andere kosten die noodzakelijk zijn om je functie uit te oefenen
  6. Periodieke loonsverhogingen (een loonsverhoging die te maken heeft met bijvoorbeeld aantal dienstjaren)
  7. Als bij jouw opdrachtgever een regeling van toepassing is voor een vergoeding van reisuren die je maakt voor je werk, is deze ook voor jou van toepassing
  8. Eenmalige uitkeringen (hiermee worden geen periodiek repeterende uitkeringen bedoeld)
  9. Thuiswerkvergoedingen (zowel netto als bruto vergoedingen voor thuiswerken).
  10. Eindejaarsuitkeringen. Dat zijn alle uitkeringen die periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) herhalen worden uitgekeerd. Denk aan een eindejaarsuitkering, 13e maand, (kerst) gratificatie. 

Wanneer het bij jouw opdrachtgever gebruikelijk is om de inschaling en het brutosalaris van een nieuwe werknemer te bepalen op basis van ervaring in een nagenoeg gelijke functie, dan geldt dit ook voor nieuwe uitzendkrachten. Als je op of na 3 januari 2022 terugkeert bij dezelfde opdrachtgever of bij een opdrachtgever binnen hetzelfde cao-gebied in een nagenoeg gelijke functie, dan wordt je inschaling minimaal gelijk aan je eerdere inschaling.

De inlenersbeloning is alleen op jouw arbeidsvoorwaarden van toepassing wanneer je een uitzendkracht bent. Lees hier wat het verschil is tussen payroll- en uitzendkrachten.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.