Wij helpen je graag!

Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van Jigler welke geldt voor de website: www.support.jigler.nl en alle onderliggende pagina’s, zoals deze beschikbaar is gesteld door Jigler. Je bent vrijwillig bezoeker en/of gebruiker van de website. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regels van dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jigler is het niet toegestaan artikelen, tekst of andere materialen op deze website elders te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Jigler.

Jigler biedt geen garantie over de veiligheid van de website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

(On)juistheid informatie

Jigler werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig of verouderd is. Voor de informatie die op onze website staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Fouten die daarbij ontstaan, vormen nooit aanleiding om schade te claimen of te veronderstellen. Jigler streeft naar een zo correct en actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen hier rechten aan worden ontleend.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om de informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Jigler  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op andere websites staat waarnaar zij via hyperlinks verwijst.

Wijzigingen

Jigler kan de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Jigler kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van haar website.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan wordt steeds de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina geplaatst.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.