Wij helpen je graag!

Wat is het naar tijdruimte vastgestelde loon?

Wat is het naar tijdruimte vastgestelde loon?


Het naar tijdruimte vastgestelde loon is het brutoloon voor de uren die met jou zijn afgesproken in je arbeidsovereenkomst. Hierbij horen ook structurele toeslagen en adv-compensatie in geld. Overwerk valt hier alleen onder als je deze uren structureel hebt gewerkt. Vergoedingen vallen er niet onder.

We gebruiken het naar tijdruimte vastgestelde loon om jouw ziekengeld te berekenen. 

Dat betekent dat we de volgende uren meenemen voor de berekening van jouw ziekengeld: 

 • Normale uren
 • Feestdaguren
 • Bijzonder verlof
 • Kort verzuim
 • Ziekte-uren
 • Zorgverlof
 • WAZO-uren
 • Adv-uren
 • Leegloopuren
 • Structurele overwerkuren
 • Structurele toeslaguren
 • Vakantie-uren

>    Wanneer werk ik structureel over- en/of toeslaguren?


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.