Wij helpen je graag!

Waarom krijg ik een sanctie?

Waarom krijg ik een sanctie?


Er zijn verschillende redenen waarom we jou een sanctie kunnen geven en de betaling van het ziekengeld uitstellen of stoppen. 

We kunnen de betaling van het ziekengeld uitstellen voor de periode waarin we jouw arbeidsongeschiktheid niet kunnen vaststellen. Bijvoorbeeld wanneer je niet op een afspraak van de bedrijfsarts verschijnt of onbereikbaar bent. 

We kunnen de betaling van het ziekengeld stoppen als jij:

  • Zonder toestemming van ons of de arbodienst met vakantie gaat
  • Geen passend werk wilt doen dat voor je beschikbaar is, bij ons of bij een andere opdrachtgever, zonder dat je hier een goede reden voor hebt. Deze redenen vind je in artikel 7:658a lid 4 van het Burgerlijk Wetboek
  • Je bij ons hebt ziekgemeld, maar wij jouw arbeidsongeschiktheid niet kunnen vaststellen
  • Zonder goede reden niet meewerkt aan een deskundig en redelijk advies. Of als je niet meewerkt aan een opdracht van ons of van een door ons ingezette deskundige
  • Zonder goede reden jouw aanvraag om een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een WIA-aanvraag te laat doet. Meer hierover lees je in artikel 64 lid 1 – Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  • Jouw ziekte expres hebt veroorzaakt
  • Ziek bent geworden doordat je bij een aanstellingskeuring verkeerde informatie hebt gegeven. En er daardoor niet goed gekeken kon worden of de functie voor jou passend was
  • Je genezing tegenwerkt

>    Waarom moet ik bereikbaar zijn als ik ziek ben?

>    Kunnen jullie op bezoek komen als ik ziek ben?

>    Kan ik bezwaar maken tegen een sanctie?


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.