Wij helpen je graag!

Alle onderwerpen

Waarom krijg ik een sanctie?

Waarom krijg ik een sanctie?

Wanneer je niet meewerkt aan jouw re-integratie, dan kunnen wij een ziekengeldsanctie opleggen. Zo kunnen wij de betaling van het ziekengeld stoppen en/of uitstellen wanneer jij:

  • Jouw ziekte door opzet hebt veroorzaakt;
  • Ziek bent geworden doordat je bij een aanstellingskeuring verkeerde informatie hebt  doorgegeven. En er daardoor niet goed gekeken kon worden of de functie passend was;
  • Je genezing belemmert of tegenwerkt;
  • Zonder toestemming van ons of de arbodienst met verlof of vakantie gaat;
  • Geen passend werk wil doen dat voor je beschikbaar is bij ons of bij een andere werkgever, zonder dat je hier een goede reden (zoals omschreven in artikel 7:658a lid 4 BW) voor hebt;
  • Zonder goede reden niet meewerkt aan een deskundig en redelijk advies of opdracht van ons of van een door ons ingezette deskundige;
  • Zonder goede reden niet wilt meewerken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak (artikel 7:658a lid 3 BW);
  • Zonder goede reden jouw aanvraag om een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een WIA-uitkering te laat indient. Lees hier meer over in artikel 64 lid 1 - Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

 

Ook is het mogelijk dat wij de ziekengeldbetaling en/of ziekengeldaanvulling opschorten. Dit kan voor de periode waarin wij niet jouw arbeidsongeschiktheid kunnen vaststellen. Bijvoorbeeld wanneer je niet op een afspraak van de bedrijfsarts verschijnt of wanneer we je niet kunnen bereiken op de manier zoals in ons ‘Verzuimreglement’ beschreven. Deze vind je in jouw portal onder de tegel Downloads.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.