Wij helpen je graag!

Wat zijn een werkgevers- en werknemersbijdrage?

Wat zijn een werkgevers- en werknemersbijdrage?


Wij als werkgever betalen een deel van jouw pensioen, dit is de werkgeversbijdrage. Ook betaal je zelf een deel mee aan jouw pensioenopbouw, dit heet de werknemersbijdrage.

Ben je uitzendkracht?

Op dit moment is de werkgeversbijdrage 8 % voor de basisregeling van StiPP en 8% voor de plusregeling. De basisregeling heeft geen werknemersbijdrage. De werknemersbijdrage bij de plusregeling is 4%.

Ben je payrollkracht?

Dan neem je deel aan één van de volgende pensioenregelingen. De werknemersbijdragen zijn als volgt:

Horeca & catering: 8,4%. Daar gaat nog een jaarlijks te bepalen franchise* vanaf.

Recreatie: 10,9%. Daar gaat nog een jaarlijks te bepalen franchise* vanaf.

Brand New Day 18+: 4%. Daar gaat nog een jaarlijks te bepalen franchise* vanaf.

Brand New Day 21+: 4%. Daar gaat nog een jaarlijks te bepalen franchise* vanaf.

BpfBOUW: i. BpfBOUW - UTA: 10,6952%. Daar gaat nog een jaarlijks te bepalen franchise* vanaf.
                    ii. BpfBOUW - Bouwplaats: 9,4368%. Daar gaat nog een jaarlijkse franchise* vanaf.

*Franchise is het deel van het salaris waarover je geen pensioen opbouwt en waarover je daarom ook geen pensioenpremie betaalt.Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.