Wij helpen je graag!

Wanneer heb ik recht op zorgverlof?

Wanneer heb ik recht op zorgverlof?


Zorgverlof kun je opnemen om zieke mensen die je kent zorg te geven als dat nodig is. 

Er zijn 2 soorten zorgverlof: kortdurend- en langdurend zorgverlof. Welke van de twee je opneemt, is afhankelijk van de situatie. Voorwaarde voor het mogen opnemen van zorgverlof is dat de verzorging noodzakelijk is en dat jij de enige bent die de zorg kan geven.

Kortdurend zorgverlof neem je op als je iemand moet verzorgen, maar de situatie niet levensbedreigend is. En naar verwachting niet lang gaat duren. Bij kortdurend zorgverlof heb je het recht om 2 keer het aantal werkuren per week binnen 12 maanden op te nemen. Het gaat om de werkuren die in je arbeidsovereenkomst zijn afgesproken*. Als je kortdurend zorgverlof opneemt krijg je tenminste 70% van je salaris doorbetaald. 

Langdurend zorgverlof neem je op om iemand te verzorgen die levensbedreigend of lange tijd hulpbehoevend ziek is. Bij langdurend zorgverlof heb je het recht om 6 keer het aantal werkuren per week binnen 12 maanden op te nemen. Ook hier gaat het om de uren die in je arbeidsovereenkomst zijn afgesproken*. Je werkgever hoeft jouw salaris niet door te betalen over de uren die je opneemt, tenzij daar in de cao waar je onder valt iets anders over is afgesproken.

Let op: per cao kan van bovenstaande regels afgeweken worden. 

*Heb je een oproepovereenkomst en werk je flexibel? Dan bekijken we het gemiddelde aantal uur dat je gewerkt hebt over de afgelopen 13 weken, om te bepalen hoeveel uren zorgverlof je op kunt nemen. 


>    Onder welke cao val ik?


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.