Wij helpen je graag!

Wat is het verschil tussen een belaste en een onbelaste vergoeding?

Wat is het verschil tussen een belaste en een onbelaste vergoeding?


De Belastingdienst heeft bepaald dat er een aantal vergoedingen zijn waarover we geen belasting hoeven te betalen. Dit zijn onbelaste vergoedingen. Dit betekent dat het bedrag dat je voor de vergoeding krijgt, ook het bedrag is dat netto aan je wordt uitbetaald.

In de cao waar je onder valt staat op welke vergoedingen je recht hebt. 

Voorbeelden van onbelaste vergoedingen zijn:

  • Reiskostenvergoeding
  • Gereedschapsvergoeding
  • Kledingvergoeding

Op een belaste vergoeding wordt belasting (loonbelasting en sociale premies) ingehouden. Daardoor is het bedrag dat je voor de vergoeding krijgt hoger dan het bedrag dat uiteindelijk netto aan je wordt uitbetaald. 

Een voorbeeld van een belaste vergoeding is een reiskostenvergoeding die hoger is dan € 0,19 per kilometer. Tot € 0,19 is de reiskostenvergoeding onbelast. Het deel boven de € 0,19 geldt als salaris, waarover wij nog belasting inhouden.


>    Wanneer heb ik recht op een reiskostenvergoeding?

>    Heb ik recht op een vergoeding?

>    Onder welke cao val ik?


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.