Wij helpen je graag!

Heb ik recht op geboorteverlof?

Heb ik recht op geboorteverlof?


Je hebt recht op geboorteverlof als je partner is bevallen. Het geboorteverlof duurt het aantal werkuren dat je in een week werkt. Werk je bijvoorbeeld 5 dagen van 8 uur, dan heb je recht op 40 uur (5 x 8 uur) geboorteverlof. Tijdens het geboorteverlof wordt je salaris volledig doorbetaald. Je mag zelf weten wanneer je het geboorteverlof opneemt, maar het moet wel binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Bovenop het standaard geboorteverlof, heb je recht op aanvullend geboorteverlof. Dit aanvullend verlof duurt maximaal 5 keer het aantal werkuren dat je per week werkt. Tijdens dit verlof betalen wij 70% van je (dag)loon door en krijgen wij een uitkering van het UWV. Je mag zelf weten wanneer je het geboorteverlof opneemt, maar het moet wel binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. 

Je maakt altijd eerst je standaard geboorteverlof op. Wil je gebruik maken van het aanvullend geboorteverlof, vraag dit dan minimaal 4 weken voor je het verlof in wilt laten gaan bij ons aan. Als je het verlof eenmaal hebt aangevraagd, is het niet mogelijk om het later te wijzigen.

Voor de aanvraag van het aanvullend geboorteverlof hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • Geboortedatum van het kind
  • Per welke datum je aanvullend verlof op wilt nemen
  • Hoeveel weken je in totaal op wilt nemen (maximaal 5 weken)

Mail bovenstaande gegevens naar salaris@jigler.nl

Zodra je deze gegevens aan ons hebt doorgegeven bieden we je een formulier aan ter goedkeuring. Op dit formulier staan de afspraken die we hebben gemaakt vastgelegd. Zodra je het formulier getekend hebt doen wij de aanvraag voor het aanvullen verlof bij UWV en betalen wij je uit.

Let op: 

  • Als het verlof is aangevraagd bij UWV kun je de gemaakte afspraken niet meer wijzigen.
  • Het UWV berekent de hoogte van jouw dagloon. Op het moment van uitbetalen hebben wij hierover nog geen bericht ontvangen van het UWV. Wij betalen jouw aanvullend geboorteverlof daarom uit als voorschot. Geeft het UWV een hoger of lager bedrag door dan wij hebben betaald? Dan corrigeren wij dit. We verrekenen het te veel betaalde bedrag met jouw salaris of wij betalen jou een bedrag na als wij te weinig hebben overgemaakt.
  • Voor de aanvraag van het standaard geboorteverlof moet je een formulier invullen. Dit formulier kun je bij ons opvragen door een e-mail te sturen naar salaris@jigler.nl.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.