Wij helpen je graag!

Jaarloon


Op de loonstrook staat een Jaarloon en een Bijzonder tarief (%) vermeld. Hieronder leggen we uit wat dit is en hoe dit wordt berekend.

Het Jaarloon Bijzonder Tarief (BT) is gelijk aan het fiscale loon wat op de jaaropgave van vorig jaar staat. Als je vorig jaar niet het gehele jaar in dienst bent geweest, dan wordt het jaarloon herleid naar een jaarbedrag. Voor werknemers die nieuw in dienst komen, wordt een inschatting gemaakt van het loon wat de werknemer in een heel jaar zou gaan verdienen. Dit jaarloon wordt op de loonstrook vermeld, omdat op basis van dit loon het Bijzonder tarief (%) wordt berekend. De belastingdienst heeft tabellen waarin staat bij welk jaarloon welk Bijzonder tarief (%) hoort. 

Het Bijzonder tarief (%) is het percentage van de belasting die wordt ingehouden over eenmalige beloningen zoals vakantiegeld, bonussen of overwerk.

Door gebruik te maken van een Bijzonder tarief (%) probeert de belastingdienst de ingehouden belasting zo goed mogelijk aan te laten sluiten met de inkomstenbelasting. Eventuele salariswijzigingen of bonussen hebben geen gevolg op het jaarloon en het te hanteren tarief. 

Let op: je kan dit bedrag niet als definitief jaarloon gebruiken voor het lopende jaar. Het jaarloon is een indicatie van het voorgaande jaar of berekent op basis van je eerste loonstrook van het huidige jaar. Bij de jaaropgave staat het definitieve loon over het jaar heen.  

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.